lördag 27 augusti 2011

lördag 13 augusti 2011

tisdag 9 augusti 2011

damm byggs

Långa dagar på jobb och mycket regn,
  men två rullebörer smågatsten friskar upp.